Äiti

Esikoiseni on jo 22-vuotias, iltatähti vasta aloitti ekaluokan. Koulujen arki ja haasteet ovat ehtineet tulla tutuiksi ja etenkin meidän kaikkien aikuisten osuus yhteisessä kasvatustyössä.

Tasavertaista peruskoulutusta pidän yhteiskuntamme keskeisenä tukipilarina. Ketään ei pidä jättää jälkeen, kukaan ei voi olla liian toivoton tapaus.

Kuntavaalit 2021 mahdollistaa muutoksen

Koulutuksen ja oppimisen tukeminen on yksi tärkeimmistä, mitä kaupunki voi asukkailleen antaa. Se vaikuttaa laajasti ja konkreettisesti yksilön lähitulevaisuuteen, ehkäisee asukasryhmien eriytymistä ja vahvistaa yhteistä osaamista.

Lapset ja nuoret ovat yhteiskuntamme arvokkain omaisuus. Meidän pitää huolehtia heistä parhaimmilla voimavaroillamme niin kaduilla kuin kabineteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa rahaa. Jos nuorten ongelmatilanteisiin suunniteltuja ratkaisuja ja ammattilaisia ei rahoiteta kunnolla, käteen jää kasvava pahoinvointi.

Koulut ja päiväkodit eivät ole yksinäisiä saaria, vaan merkittävä osa yhteiskuntaa ja yhteisöjä.  Tarvitaan tiivistä, laajaa yhteistyötä ja varhaista puuttumista lasten ja nuorten arjen ongelmiin. Kaikkien aikuisten tulee olla lasten ja nuorten käytössä. Puhumme siitä, että koko kylä kasvattaa, mutta se ei tarkoita vain tien toisella puolella lampsivien nuorten sättimistä. Se tarkoittaa, että tervehdimme, pysähdymme, kuuntelemme ja osoitamme ystävällisyyttä ja arvostusta kanssaihmiselle. Yhdessäolo vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kohtaamiset luovat pientä kudelmaa, josta turvaverkot muodostuvat.
Myös moni kolmannen sektorin toimija, esimerkiksi yleishyödyllinen yhdistys, tarjoaa osaavaa alueellista työtä asukkaiden parissa. Näiden toimijoiden suurin ongelma on ikuinen epävarmuus seuraavasta vuodesta, jopa puolesta vuodesta. Kaupunki voi tukea näissä toimivien aluetyöntekijöiden työsuhteita ja toimintaa lukuisilla tavoilla ja mahdollistaa pitkäjänteisyyden, joka etenkin lasten ja nuorten kohdalla on ensisijaisen tärkeää.